Kogenud treeneri Yuri Shalamovi nimi on kõigile jalgpallisõpradele väga hästi tuntud nii Eestis kui ka Venemaal. Oma pikaajalise treeneritöö jooksul on Yuri Shalamov kasvatanud terve plejaadi tuntud jalgpallureid, kes on võistelnud kõige kõrgemal tasandil. Alates uuest õppeaastast liitus Yuri Shalamov meie kollektiivi vanemtreeneri-pedagoogina, noorte treenerite juhendajana ning ekspert-konsultandina klubi elutegevuse küsimustes.

Noor Yuri Shalamov mängis 1970-datel aastatel Eesti noortekoondistes, 1980-datel aastatel aga oli Eesti noortekoondiste treeneriks. 1982.aastal lõpetas Yuri Shalamov Leningradi Riikliku Kehakultuuri Instituudi, 1985-dal aastal aga Kõrgema Treenerite Kooli, saades kõrgema kvalifikatsiooniga jalgpallitreeneri diplomi.

Yuri Shalamovi neljakümneaastase treeneritöö jooksul on tema kasvandikest saanud mitmekordsed Eesti meistrid ja rahvusmeeskondade mängijad. Lisaks tööle noortega on Yuri Shalamov töötanud ka täiskasvanute profimeeskondadega, ta on saanud rahvusvaheliste turniiride (eurokarikate jne.) kogemusi. Üheks väljapaistvamaks Yuri Shalamovi kasvandikuks on tuntud jalgpallur ja treener Valeri Karpin. Seoses selle sündmusega me esitasime mõned küsimused jalgpallitreener Yuri Shalamovile ning klubi presidendile Avetis Harutjunjanile.

Austatud Yuri Shalamov! Miks Te valistite treeneritööks just nimelt „Ararati“?
„Viimastel aastatel olen ma saanud palju ettepanekuid võtta osa erinevatest jalgpallirojektidest. Minu valik langes „Araratile“ mitmel põhjusel. Esiteks on tegu Avetis Harutjunjani poolt juhitava väga ambitsioonika kollektiiviga. Meie kolmeaastase ühise tööga me lähendasime ühiseid huvisid, millised sulasid aegamööda kokku ühiseks projektiks „Ararat“. Narva ja Tartu jäävad meie prioriteetseteks partneriteks ning me oleme väga huvitatud ühisest tegevusest ka tulevikus. Teine põhjus on aga lähedus perekonnaga, sest elu teises pooles on kõige tähtsam olla oma lähedaste kõrval“.

Milline on Teie arvates asjade seis klubis „Ararat“?
„Stardijoon on klubi poolt juba ületatud ning klubi läheneb aegamööda uuele tasandile. Praegu on jalgpallikoolil küllaltki stabiilne seis, mis on vajalik edasiseks tõsiseks tööks“.

Millistena Te näete klubi perspektiive?
„Klubi perspektiivid sõltuvad meist endist ja ma ei näe mingeid tõsiseid põhjusi, millised takistaksid meil edasiliikumist. Meie peamiseks ülesandeks on luua riigi üks parimaid jalgpallikoole konkurentsivõimeliste jalgpalluritega. Ma leian, et meie ees seisvad ülesanded on meile täiesti jõukohased“.

Austatud Avetis Harutjunjan! Olles jalgpallklubi „Ararat“ presidendiks, mida Te saaksite öelda klubi tegevusest?

„Käesoleva aasta novembrikuus möödub kolm aastat päevast kui meie klubi juurde asutati jalgpallikool „Ararat“. Selle aja jooksul viis meie kollektiiv läbi aktiivset tööd Tallinna erinevates regioonides. Käesoleval ajal õpib koolis üheksa treeneri juhendamisel 150 last. Kogenud treeneri, suurepärase spetsialist ning meie mõttekaaslase tulek „Araratti“ on meie klubi jaoks suursündmuseks. Me teeme Yuri Shalamoviga koostööd juba mitu aastat, kuid ma ei varja, et me paneme tunnustatud spetsialistile suuri lootusi õppeprotsessi tõhustamise, tema kvaliteedi ja effektiivsuse tõstmise ning treenerite klubisisese koolituse alal. Yuri Shalamovi isikuomadused, suured kogemused ning jalgpallifilosoofia langevad kokku meie omadega. Lisaks sellele on Yuri Shalamov professionaalne pedagoog, kes omab fundamentaalteadmisi lastepedagoogika alal ning kes omab suuri jalgpallurite kasvatamise kogemusi. Sellised spetsialistid on haruldus ning neid on vaja hinnata“.