FC Ararat jalgpallikooli kodukord

Kodukord on koostatud eesmärgiga, et osapooled lähtuksid järgnevatest punktidest ning täidaksid oma kohustusi vastavalt sellele.
1. Klubiga liitumine ja klubist lahkumine
  1.1 Peale 2-e nädalast prooviaega peab iga lapsevanem kelle laps soovib liituda FC Ararat´i Jalgpallikooliga, registreerima ennast.
  1.2 Lapsevanem kohustub tasuma igakuist õppemaksu iga kuu 10-ks kuupäevaks ettemaksuna, registreerimisel saadud viitenumbriga.
  1.3 Klubi õppemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt ning ka juhul, kui treeningutest on puudutud (v.a kooskõlastatult klubi loa alusel).
  1.4 Klubil on õigus noormängija treeningule või mängule mitte lubada, kui on tasumata 3 kuu õppemaks.
  1.5 Liitumisel klubiga nõustub lapsevanem sellega, et Tallinna Spordiameti poolt määratud pearahad laekuvad FC Ararat´i Jalgpallikoolile.
  1.6 Kui pearaha saajaks on määratud mõni teine spordiklubi, on igakuine õppemaks 10 euro võrra kallim.
  1.7 Klubi liikmel on keelatud pidada läbirääkimisi teise klubiga FC Ararat´i teadmata.
  1.8 Klubist lahkumise korral tuleb 1 kuulise etteteatamisega teavitada klubi juhtkonda
e-posti teel (noored@fcararat.ee).
  1.9 Mängija liikumine ühest klubist teise on võimalik ainult vastava kokkuleppe saavutamisel teise klubiga. Kokkuleppe mitte saavutamisel toimub mängija üleminek vastavalt Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) noormängijate üleminekuid reguleerivale korrale.
2. Noormängija kohustused
  2.1 Treeningutel ei ole lubatud ropendada ega eirata treeneri juhiseid. Vastaval juhul on treeneril õigus last noomida või paluda trennist lahkuda.
  2.2 Treeningutel ja mängudel kohustub noormängija hoidma oma klubi mainet ning käituda korrektselt nii oma klubikaaslaste kui ka vastasmängijatega. Vastasel juhul (nt konfliktid, teiste solvamine) on treeneril õigus antud mängija järgmisel korral koosseisust välja arvata.
  2.3 Treeningute ja võistluste ajal tuleb väljakutel hoida puhtust ja korda ning järgida sisekorraeeskirju.
  2.4 Juhul, kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem kohustatud sellest varakult treenerile teatama, et treener saaks teha vastavad muudatused.
  2.5 Noormängija kohustub osalema alates 8-ndast eluaastast pallipoisina Premium liiga, Esiliiga ning Eliitliiga mängudes.
3. Treeningud ja võistlused
  3.1 Treeningud toimuvad vastavalt vanusele 2-5 korda nädalas.
  3.2 Treeninguid ei toimu riigipühadel, kui eelnevalt pole kokku lepitud teisiti. Informeerimine
toimub e-posti teel. Suvevaheajad kooskõlastatakse eelnevalt (vastavalt vanusegrupile)
ning teavitatakse e-posti teel.
  3.3 Treeninguid viivad läbi Jalgpalliliidu koolitusega treenerid.
  3.4 Kõigil vanusegruppidel (v.a algajatel) on võimalus osa võtta võistlustest ja turniiridest
vastavalt nende võimetele.
  3.5 Kõik noormängijad, kes on FC Ararat´i jalgpallikooli all registreeritud Eesti noorte
meistrivõistlustele, on kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes.
  3.6 Võistlustel osalemisel tuleb noormängijal kanda FC Ararat´i esindusvormi, mis on ostetav
FC Ararat jalgpalliklubi kaudu.
4. Lapsevanema kohustused
  4.1 Lapsevanem peab hoolt kandma selle eest, et lapsel oleks kasutada treeningule ja ilmale
vastavat riietust. Saalitreeningutes tuleb kasutada puhtaid jalanõusid.
  4.2 Probleemide ja arusaamatuste korral palume lapsevanemal teavitada treenerit, nooretöö
juhti või klubi juhtkonda, et saaksime kiiremini üheskoos lahenduse leida.
  4.3 Lapsevanem ei sekku treeneri töösse treeningutel ega võistlustel ning loobub nii enda kui
teiste laste juhendamisest või kritiseerimisest. Lubatud on ergutada ja kiita.
  4.4 Parema info ja ülevaate saamiseks külastage võimalusel regulaarselt meie kodulehte.
Kogu info trennide toimumise graafiku, asukohtade, vaheaegade, uudiste, teadete,
kontaktandmete ja jalgpallikooli tegemiste kohta, on üleval kooli kodulehel
www.fcararat.ee.
5. Klubi kohustused
  5.1 Treeningud toimuvad sobilikel väljakutel ja/või ruumides.
  5.2 Treeningud toimuvad kvalifitseeritud treenerite juhendamisel, arvestades laste vanuseid
ja taset. Samuti tagatakse treeningutel laste turvalisus.

Kinnitatud klubi juhatuse 01.11.2013 käskkirjaga nr. 17