FC “Ararat” on Eesti üks kiiremini arevenatest jalgpalliklubidest. Klubi on asutatud armeenia jalgpallurite poolt aastal 2010, Avetis Harutjunjani ja Vaagn Arutjunjani eestvedamisel. FC Araratis sattusid kokku väga erinevate iseloomudega ja energiaga inimesed kuid vaimsed ja moraalsed väärtused on kõikidel klubi liikmetel ühesugused, nendeks on isiksuse ja pere prioriteetsus, vanemate austamine, armastus ja truudus jalgpallile, töökus, ausus, püüdklikkus ja avatus uuele ning võitlus võidu nimel.

FC “Ararat” on jalgpalliklubi, mis rakendab kaasaaegsed juhtimistehnoloogiad ning uuenduslikkud korporatiivse juhtimise meetodid. Meie peamisteks kompetentsideks on:

  • Efektiivse klubi struktuuri väljaarendamine ja ülesehitamine, mis toetaks ja kindlustaks mängijate professionaalset kasvu; võimalus töötada kindlas ja stabiilses ettevõttes;
  • Tõhusa spodikollektiivi loomine, eesmärgiga saavutada kõrgeid spordieesmärke;
  • Jalgpalliga tegelevate inimeste arvu tõstmine, jalgpall massidesse viimine;
  • Kompromissitu ja tähelepanuväärse jalgpalli demonstreerimine;
  • Positiivsete emotsioonide saamine mängust kui sellisest ja kaasamisest klubi ellu.

Meie missioon

… meie roll ühiskonnas

Püüdlus kõrgete spordieesmärkide saavutamiseks, kaasaaitamine nii jalgpalli populariseerimisel kui ka üleüldse õigete ja tervislikke elustandardite propageerimisel. Samuti jalgpalli abil arendame mängijates elus edu saavutamiseks vajalikke väärtusi, sealhulgas ka ausust, kohusetundlikkust, kõrget distsipliin, püüdlust võidelda, töökust ja võidusoovi. Me püüdleme kvaliteetse jalgpalliklubi arendamise ja toetajate arvu suurendamise poole. Me püüdleme rahvusliku identiteedi säilitamise poole, et olla sotsiaalselt vastutav nii kasvava põlvkonna ees kui ka tänapäeva Eesti noorte ees.

Tulevikuväljavaated ja meie visioon

kes me tahame olla

Oleme uus klubi, kellel on palju energiat loomingulisteks otsinguteks. Otsime, leiutame ja loome oma kordumatu mängukäekirja ja stiili. Me oleme veendunud, et suudame lahendada tõsised jalgpalliga seonduvad probleemid ja saavutada kõrgusi omal alal. Me kasutame uuenduslikke meetodeid oma töökorralduses muuhulgas ka selleks et saada rohkem lojaalseid toetajaid.

Meie väärtused

… väärtused, mis innustavad meid

Me soovime arendada ja edendada jalgpalli abil mängijates sellised väärtused, mis on neil kindlasti vajalikud elus edu saavutamiseks, sealhulgas ka kõrge professionaalsus ja kompetentsus, sisemine motivatsioon suurteks saavutusteks, effektiivne ja kindel ülesannete saavutamine.

Pere

… oleme üks pere!

Jalgpalliklubi on sõbralik, ühtne ja sarnaselt mõtlevate inimestest koosnev kollektiiv, mis meenutab perekonda, perekond on aga inimese eluvundament ja kõrgeim väärtus. Peretunnet on vaja kasvatada juba varakult. Jalgpall on meeskonna spordiala, kus sisekliima ja inimestevahelised suhted omavad kriitilist tähtsust. Oma elu jooksul mängijad mängivad koos 10 aastat ja see võistkond saab olema edukaim, kelle mängijad saavad sellest põhitõest võimalikult varakult aru.

Austus

… austa kõiki, ära karda kedagi!

Staadion on jalgpallurile kui teine kodu, mis on vaja hoida korras ja puhtana. Kõik klubiliikmed, alustades juhatajast ja treeneritest ning lõpetades staadioni töötajatega on inimesed, kes tegelevad jalgpalli arendamisega ning nad on austamise väärt, sealhulgas ka kohtunikud, toetajad ja konkurendid.

Avatus

… oleme avatud igaühele!

Meile on oluline iga isiksus oma iseloomuga ja oskustega ning mitte tema etniline, rassiline või keeleline kuuluvus. Me hindame inimeses tema talente ja püüame luua nende arendamiseks positiivse ja soodustava keskkonda ja atmosfääri, mis põhineksid vennalikel suhetel. Meie klubi loob vajalikud tingimused mängijate edasiviimiseks professionaalsesse jalgpallimaailma.

Sotsiaalne vastutus

Ajad muutuvad, jalgpall muutub tõhusaks mehhanismiks, millel on võim mõjutada ühiskonda, jalgpallurid on nagu saadikud, kes on eeskujuks miljonitele inimestele. Seda vastutust kõik ei teadvusta ja ühiskond tihtipeale valib omale valed eeskujud. Hea jalgpallur peab erinema mitte ainult oma hea mänguga, vaid ka hea sportlikku välimusega ning olema mitmekülgselt arenenud isiksus. Kõik need ühiskonna arenguks palju vajalikumad kui jalpalluri mängu atraktiivsus. Seatud eesmärkide saavutamiseks, FC “Ararati” juhatus määratles oma noortöö põhimõtteid järgmiselt:

Tulevase jalgpalluri kujundamine kattub tulevase isiksuse arendamisega. Lisaks hea mängija arendamisele on meie eesmärgiks eeskätt kasvatada väärika inimese, kes jälgib ausaid mängureegleid ja on võimeline lahendama väärikalt nii spordi kui ka elu probleemid.

Identiteedi armeenia osa

FC “Ararati” jaoks on jalgpall rohkem kui mäng, kuna klubi üheks eesmärgiks on armeenia identiteedi propageerimine. Jalgpalliklubi, mis on nimetatud pühamägi Ararati nimel, üheaegselt on omaette organisatsioon, mis kujutab ennast ühte osa armeenia diasporaast Eestis. Klubi, nagu ka teised ühingud, toob inimesi lähemale armeenia kultuurile ja ajaloole. Arvestades seda, tähtsaimaks klubi tegevuse eesmärgiks on püüdlus tuua erinevad kultuurid üks teisele lähemale ja soodustada kooslust erikultuuride vahel, sealhulgas ka armeenia ja eesti kultuurid. Eesmärgiks on soodustada, toetada sõprussuhete loomist inimeste vahel erinevates eluvaldkondades.

Värvid ja sümbolid

FC “Ararati” traditsiooniline vormiriietus on punane-sinine:

  • Punane värv on granaatõuna värv, granaatõun sümboliseerib liidrit, energiaallikat ja võidutahet.
  • Sinine värv sümboliseerib meelekindlust, sihikindlust ning pühendumust.

Klubi vapp

Vapp on klubi nägu, sümbol, mis sümboliseerib sportlikku vaimu, organiseeritust, kindlust oma võimetes, originaalsust ja kordumatust. Alates 2013. aastast FC “Ararat” omab sellist vappi, mille üle on uhked absoluutseltFC_ARARAT_LOGO_RUUMILINE_RGB_150x182 kõik klubiliikmed. Praeguse FC “Ararati” embleemi disain on eesti disaineri Taavi Tänava töö tulemus. Vapp on kilpikujuline, teravdatud otsaga (sarnaselt nooleotsaga), see näitab klubi püüdlikkust.

Kilbi sees asetseb piiblimäe suure ja väikse Ararati kontuur, mille otsad on ühendatud kui südamekuju, see sümboliseerib armeenia iidset tsivilisatsiooni, mis on tugevdatud ja alati seotud südamlikkusega, altruismiga ning omavahelise koostöö ja igakülgse toetamisega klubi liikmete vahel.Arevakhach

Jalgpalli pall, mis asetseb armeenia igavikku sümboli “Arevakhatši” taustal vappi keskosas sümboliseerib jagpalli täiuslikkust, klubi järjepidevust ning selle püüdlikkust igavese ja pideva arengu poole. Jalgpalli palli ja igaviku sümboli sünergia on koostatud eesti lipu värvides, mis viitab ajaloolistele Eesti ja Armeenia vahelistele sidemetele (esimesena tõsid Araratile just 1829 a. Tartu Ülikooli rektor F. Parrot koos K. Abovyaniga), samuti näitab see klubi enda asukoha ning riiklikku kuuluvust.